Agregat KRS 15/140 SC

Przeznaczenie

Wysokociśnieniowy agregat pompowy KRS 15/140 SC został zaprojektowany do przeprowadzania prób ciśnieniowych w procedurze ręcznego sterowania parametrami próby.

Budowa maszyny

Wysokociśnieniowy agregat pompowy składa się z pompy nurnikowej firmy SPECK napędzanej poprzez sprzęgło elastyczne za pomocą sinika elektrycznego
Agregat uruchamiany jest poprzez elektryczny układ sterujący, spełniający funkcje rozruchu, pracy
i zatrzymania, jak również niezbędne zabezpieczenia.
Pompa wyposażona jest w manometr wskazujący ciśnienie pracy.
Pompa wyposażona jest w zawór nadmiarowy zabezpieczający ją przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.
Agregat wyposażony jest konsolę do prób ciśnieniowych która zawiera 160 mm manometr precyzyjny kl. 1,0,
zestaw dwóch zaworów kulowych, zawór iglicowy i zbiornik wyrównawczy. Maszyna przeznaczona jest do przeprowadzania prób ciśnieniowych przy sterowaniu ręcznym i stałym nadzorze operatora.

Praca maszyny

Agregat pompowy podłączany jest do źródła medium i do badanego obiektu. Następuje uruchomienie procedury próby ciśnieniowej. Pompa nurnikowa tłoczy medium do ciśnienia ustawionego za pomocą zestawu zaworów i odczytanego z manometru precyzyjnego. Po uzyskaniu ciśnienia obiekt próby odcina się zaworem odcinającym i maszynę wyłącza się. W zleżności od procedury, badany obiekt pozostaje pod ciśnieniem okreslony czas.

Parametry

Pompa: SPECK NP10/15-150
Ciśnienie maksymalne: P = 140 bar
Wydajność: Q = 15 l/min
Napęd: Silnik elektryczny trójfazowy 400 V
Moc silnika:4,0 kW
Medium: Woda
Maks. temperatura medium: 70 C
Zasilanie: Sieć wodociągowa, zbiornik