Znaczenie agregatów ciśnieniowych w branży wodno-kanalizacyjnej

W branży wodno-kanalizacyjnej jednym z najważniejszych parametrów jest szczelność instalacji. Można ją sprawdzić, przeprowadzając próbę ciśnieniową. Jej nieodłącznym elementem są odpowiednio dobrane agregaty ciśnieniowe, które umożliwiają wykonanie zarówno prób ręcznych, jak i półautomatycznych. Metoda ta jest wykorzystywana do testowania szczelności różnego rodzaju zbiorników, sprzętu działającego pod ciśnieniem, kotłów, rurociągów, instalacji wody ciepłej czy wężownic.

W jakim celu przeprowadza się próby ciśnieniowe?

Próby ciśnieniowe są przeprowadzane po to, aby sprawdzić szczelność danej instalacji. Wykonuje się je w przypadku instalacji w nowych obiektach budowlanych, jak i tych już eksploatowanych. Powinny być przeprowadzane w regularnych odstępach czasu, aby stale kontrolować szczelność pracującej instalacji. Taka próba jest również konieczna wtedy, gdy dojdzie już do wycieku. Dzięki niej można bowiem bezbłędnie zlokalizować wszelkie nieszczelności.

Próby ciśnieniowe znajdują zastosowanie wszędzie, gdzie trzeba zapewnić szczelności zbiorników. Dzięki nim możliwe jest zagwarantowanie bezpiecznych warunków pracy w takich miejscach jak: zakłady petrochemiczne i chemiczne, przepompownie ścieków lub zakłady kanalizacyjne.

Na czym polegają próby ciśnieniowe?

Niezbędnym urządzeniem do przeprowadzenia próby ciśnieniowej jest agregat do prób ciśnieniowych. W zależności od tego, czy próba ma być przeprowadzana ręcznie, czy półautomatycznie należy wybrać odpowiednie urządzenie przeznaczone do konkretnego zastosowania. Na początku badana instalacja musi być wypełniona wodą i odpowietrzona. Ciśnienie próby szczelności jest dopasowane do rodzaju testowanej instalacji. W przypadku instalacji C.O. oraz wodno-kanalizacyjnej jego wartość podnosi się na 2 godziny, w przypadku instalacji ogrzewania podłogowego na 24 godziny. Po upływie tego czasu spadek ciśnienia w instalacji nie może być większy niż 0,2 bara. 

Podczas prób przeprowadzanych w procedurze ręcznej wymagany jest stały nadzór wykwalifikowanego operatora agregatu, który w odpowiednim momencie odetnie urządzenie od testowanej instalacji i je wyłączy. W próbach półautomatycznych proces ten jest zautomatyzowany.