Zawór nadmiarowy jako element zabezpieczający w agregatach pompowych

Wiele procesów technologicznych realizowanych w różnych branżach przemysłu wymaga korzystania z mediów w postaci cieczy i gazów podawanych pod wysokim ciśnieniem. Do ich przygotowania i zapewnienia właściwego obiegu w wykorzystywanych instalacjach wymagane są odpowiednie agregaty ciśnieniowe. W większości przypadków będzie się to jednak też wiązało z koniecznością zastosowania urządzeń sterujących przepływem w tym zaworów nadmiarowych, stanowiących zabezpieczenie chroniące przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia w instalacji. Przekonajmy się, jak działają zawory tego typu i jakie są ich rodzaje.

Do czego służy zawór nadmiarowy?

Zadaniem zaworów nadmiarowych jest reagowanie na sytuację, w której krążące w instalacji medium z różnych przyczyn gwałtownie zwiększa swoje ciśnienie, pełnią więc funkcję analogiczną do klasycznych reduktorów ciśnienia ograniczając przepływ przez podniesienie oporu hydraulicznego w razie pojawienia się takiej konieczności. Zawory tego rodzaju mogą działać, wykorzystując różne rozwiązania konstrukcyjne. Najczęściej stosowane są klasyczne zawory nadmiarowe, możliwe jest jednak też użycie zaworów nadmiarowo-upustowych, w których wraz ze wzrostem ciśnienia i tłumieniem przepływu strumienia transportowanego przez instalację medium jest wyprowadzane poza fragment instalacji, w którym zamontowano zawór.

Jakie mogą być konstrukcje zaworów nadmiarowych?

Zawory nadmiarowe na ogół wykorzystują mechanizm, w którym elementem odpowiedzialnym za zmniejszenie przepływu jest współpracujący ze sprężyną grzybek albo membrana. W przypadku zaworów sprężynowych z grzybkiem przepływ jest regulowany w zależności od siły naciskającej na grzybek. W urządzeniach z membraną zależy on natomiast od tego, z jaką siłą medium oddziałuje na powierzchnię membrany.