Zasady BHP przy korzystaniu z agregatów pompowych

Agregaty pompowe to jedne z najważniejszych elementów profesjonalnych instalacji nawadniających i odwadniających. Wykorzystywane są w rolnictwie, przemyśle, górnictwie i wielu innych dziedzinach. Należy pamiętać o tym, by przestrzegać przepisów BHP, podczas instalowania i eksploatacji.

 

Wykorzystywanie agregatów pompowych

Agregaty pompowe są technologicznie zaawansowane urządzenia nawadniające i odwadniające, stosowane w wielu branżach, m.in. w rolnictwie, przemyśle, górnictwie. Wykorzystywane są głównie do odwadniania wykopów budowlanych, kopalni odkrywkowych oraz innych powierzchni; pompowania ścieków, osadów na oczyszczalniach oraz bentonitu.  W rolnictwie montowane są do nawodnień ciśnieniowych.  Jeśli chodzi o instalacje obiegowe, urządzenia wybierane są w celach przeciwpożarowych. Wykorzystuje się również do odwadniania, napełniania zbiorników i opróżniania cystern oraz piwnic.  Jak widać, są projektowane i produkowane dla szerokiej grupy odbiorców, więc występują o różnych parametrach, dlatego muszą być odpowiednio dobrane dla danej inwestycji. Firma J.J. Krupiński oferująca produkty pomaga, by każdy agregat pompowy odpowiadał zakładanemu projektowi. Branych jest pod uwagę wiele czynników, a przede wszystkim: maksymalna wydajności pomp; wysokość podnoszenia, przeloty zanieczyszczeń, wspomaganie zasysania.

 

Zasady BHP przy korzystaniu z agregatów pompowych

Korzystanie z agregatów pompowych musi odbywać się zgodnie z zasadami BHP. Doborem każdego urządzenia powinien zająć się profesjonalista, posiadający w tym zakresie odpowiednią wiedzę. Jeśli samodzielnie wybieramy agregat, musimy zwrócić uwagę na parametry produktu. Najważniejsze jest bezpieczeństwo podczas użytkowania, więc należy stosować się do instrukcji dołączonej do produktu. Zawiera podstawowe wskazówki, dotyczące ustawienia i eksploatacji, ale również konserwacji. Dzięki przestrzeganiu zasad BHP można bezpiecznie korzystać z produktu, unikając poparzeń oraz pożaru. Należy pamiętać o serwisowaniu.