W jakich dziedzinach przemysłu stosuje się agregaty ciśnieniowe?

Agregaty ciśnieniowe wykorzystuje się przede wszystkim w przemyśle stoczniowym i kolejnictwie, a także w firmach remontowych, wykonujących usługi na rzecz przemysłu. Oferowane przez nas wysokociśnieniowe agregaty pompowe zaprojektowane zostały specjalnie z myślą o przeprowadzaniu prób ciśnieniowych podczas ręcznego sterowania parametrami próby. Przyjrzyjmy im się bliżej.

 

Jak zbudowany jest wysokociśnieniowy agregat pompowy?

Oferowany przez nas wysokociśnieniowy agregat pompowy składa się z

  • pompy nurnikowej,
  • sinika elektrycznego.

Pompa uruchamiana jest przez silnik, natomiast cały agregat uruchamiany jest za pomocą elektrycznego układu sterującego. Powoduje on rozruch urządzenia, inicjuje jego pracę, a także prowadzi do zatrzymania. Sama pompa proponowanych przez nas wysokociśnieniowych agregatów pompowych wyposażona jest w manometr i zawór nadmiarowy. Manometr wskazuje ciśnienie, zawór nadmiarowy zabezpiecza urządzenie przed jego nadmiernym wzrostem. Dodatkowo w wyposażeniu znajduje się zestaw dwóch zaworów kulowych, jeden zawór iglicowy, manometr precyzyjny oraz zbiornik wyrównawczy.

 

Jak działa wysokociśnieniowy agregat pompowy?

Agregat pompowy należy podłączyć najpierw do źródła medium, a następnie do badanego przedmiotu. Po podłączeniu można uruchomić procedurę próby ciśnieniowej. W jej trakcie pompa nurnikowa tłoczy medium do ciśnienia. Ciśnienie ustawia się, używając zestawu zaworów. Można je także odczytać z manometru precyzyjnego. Gdy osiągnie się pożądaną wartość ciśnienia poddawany próbie obiekt odcina się zaworem odcinającym, a maszynę wyłącza. Obiekt może pozostać pod ciśnieniem przez określony czas.