Sposoby nawijania węży wysokociśnieniowych

Każde urządzenie, które w swojej pracy wykorzystuje przepływ dowolnego medium pod wysokim ciśnieniem, musi być wyposażone w specjalny wąż wysokociśnieniowy. Tylko taki typ węża zagwarantuje bezawaryjną i ciągłą pracę, ponieważ jego budowa jest specjalnie dostosowana do przepływu różnych mediów pod wysokim ciśnieniem. Są odporne na uszkodzenia mechaniczne i rozrywanie, dzięki czemu gwarantują bezpieczny przepływ substancji dostarczanych do odbiorników pod wysokim ciśnieniem.

W zależności od wybranego modelu ich ciśnienia pracy mogą mieć wartość 700, 720, 1000, 1500, 1800, 2500, 3000, a nawet 4000 bar! Węże, które są odporne na najwyższe ciśnienie rozrywające nazywane są wężami ultra wysokiego ciśnienia. Są to specjalistyczne węże o średnicy pomiędzy 4 a 6 mm, które wytrzymują nawet 8000 bar.


Jak są zbudowane węże wysokociśnieniowe?

Budowa węży wysokociśnieniowych jest inna od zwykłych węży ogrodowych. Ich konstrukcja jest wzmocniona tak, aby mogły wytrzymywać duże ciśnienie rozrywające przepływającej przez nie substancji. Ich konstrukcja jest optymalnie dostosowana do warunków pracy, jakiej muszą sprostać. Użyte do ich produkcji materiały charakteryzują się dużą wytrzymałością, odpornością na uszkodzenia mechaniczne, rozciąganie i rozrywanie, są to też najczęściej materiały elastyczne. Składają się zazwyczaj z dwóch warstw. Mają stalowe oploty zapewniające im odpowiednią elastyczność oraz wytrzymałość. W zależności od liczby zastosowanych oplotów stalowych różna jest ich elastyczność i odporność na uszkodzenia, a co za tym idzie, mogą pracować w różnych zakresach ciśnień. W przypadku węży ultra wysokiego ciśnienia ich wewnętrzna warstwa zrobiona jest z poliamidu oraz pojedynczej warstwy oplotu wykonanego ze spiralnych warstw drutu stalowego, który jest odporny na rozciąganie. Zewnętrzna warstwa takiego węża wyprodukowana jest z poliuretanu. Inne często stosowane węże wykonane są z polioksymetylenu oraz spiralnych warstw drutu bardzo odpornego na rozciąganie. Zewnętrzna warstwa takich węży zrobiona jest z poliamidu. 

 

Do czego używa się węży wysokociśnieniowych?

Węże wysokociśnieniowe są wykorzystywane w różnych branżach. Znajdują zastosowanie w maszynach budowlanych, rolniczych, przemysłowych, kompresorach, w instalacjach energii wiatrowej, w górnictwie, a także w urządzeniach testujących wytrzymałość na wysokie ciśnienie. Są także nieodłącznym elementem agregatów do prób ciśnieniowych, które stosuje się do wykonywania prób ciśnieniowych w zbiornikach, rurociągach, wężownicach czy kotłach.


Jak należy przechowywać węże wysokociśnieniowe?

Aby węże wysokociśnieniowe nie straciły swoich właściwości, a ich stan techniczny był zadowalający, należy o nie odpowiednio dbać. Najważniejszy jest właściwy sposób ich przechowywania. Po wykonanej pracy powinny być one zawsze nawijane na przeznaczony do tego bęben na węże wysokociśnieniowe. Nawijanie węży na taki bęben powinno się zawsze odbywać stosunkowo wolno i starannie. Ważna jest dbałość o to, aby nawijany wąż nie był skręcony ani splątany. Dzięki takiemu sposobowi nawijania wąż wysokociśnieniowy będzie nam służył przez wiele lat i nie będzie ulegał uszkodzeniom.