Różnice między ręcznymi a półautomatycznymi agregatami ciśnieniowymi

Próby ciśnieniowe nie mogłyby być przeprowadzane bez odpowiednich agregatów. To dzięki nim można sprawdzać szczelność różnych instalacji takich jak np.: rurociągi, wężownice, kotły czy zbiorniki. Próby ciśnieniowe są wykonywane, kiedy dojdzie do wycieku z instalacji, lub gdy zostaną zakończone prace montażowe urządzeń wchodzących w jej skład. To właśnie dzięki nim można upewnić się, czy dana instalacja jest szczelna lub zdiagnozować jej nieszczelność. W zależności od specyfiki badanej instalacji przeprowadza się próby ręczne lub półautomatyczne. Używa się do nich różnych agregatów ciśnieniowych.

Jak działają agregaty do prób ręcznych?

Agregaty ciśnieniowe działające w procedurze ręcznego sterowania parametrami próby to urządzenia, których sercem jest pompa nurnikowa. Jest ona napędzana sprzęgłem elastycznym przez silnik elektryczny. Wyposażona została w manometr, który pokazuje, jakie jest ciśnienie pracy oraz zawór nadmiarowy zabezpieczający pompę przed zbyt wysokim ciśnieniem. Konsola do prób ciśnieniowych, która jest ważną częścią takiego urządzenia, zawiera manometr precyzyjny oraz zestaw zaworów kulowych, zawór iglicowy i zbiornik wyrównawczy. Taki agregat jest sterowany ręcznie, dlatego musi być stale nadzorowany przez odpowiednio wykwalifikowanego operatora. To on we właściwym momencie (po osiągnięciu pożądanej wartości ciśnienia) odcina zaworem odcinającym obiekt próby od agregatu i wyłącza urządzenie.

W jaki sposób działają agregaty do prób półautomatycznych?

Agregaty ciśnieniowe przeznaczone do prób półautomatycznych składają się z: pompy nurnikowej, która jest napędzana przez sprzęgło elastyczne przy pomocy silnika elektrycznego, układu sterującego, manometru wskazującego ciśnienie pracy oraz zaworu nadmiarowego zabezpieczającego pompę przed niebezpiecznie wysokim ciśnieniem. Elementami, których nie mają agregaty przeznaczone do prób ręcznych, są: softstartery, które nadzorują pracę maszyny oraz elektroniczne presostaty, dzięki którym pompa wyłącza się, gdy założone ciśnienie w badanym obiekcie zostanie osiągnięte. Jeszcze przed rozpoczęciem próby ustawia się na presostacie ciśnienie odcięcia. Kiedy zaprogramowana wartość ciśnienia zostanie osiągnięta, pompa automatycznie się wyłącza.