Na co zwrócić uwagę dobierając agregat do wytwornicy pary?

Para jest medium, które wykorzystuje się w wielu przemysłowych procesach technologicznych. Korzysta się z niej m.in. przy podgrzewaniu, suszeniu, formowaniu materiałów, a także nawilżaniu oraz rozprowadzaniu różnych substancji chemicznych, które muszą osiągnąć wyrównane stężenie przy większych objętościach. Ważną częścią instalacji tego typu są agregaty do wytwornic pary. Dowiedzmy się, jaka jest i funkcja oraz główne parametry.

Jak działa generator pary?

Generator pary to w zastosowaniach przemysłowych z reguły kocioł, który ogrzewa przepływającą przez wymiennik ciepła wodę w wyniku spalania wybranego paliwa, coraz częściej gazu, lecz także węgla czy oleju napędowego. Praca urządzenia jest możliwa za sprawą doprowadzania do wrzenia wody, zachodzącego w części nazywanej parownikiem. Zależnie od typu kotła jest to walczak, gdzie ma miejsce przemiana fazowa w następstwie podawania wody przewodami wznośnymi i uwalniania pary, podczas gdy woda opadowa trafia do dolnej części zbiornika albo konstrukcja płomienicowo-płomieniówkowa z omywanymi przepływającą wodą rurami wypełnionymi spalinami lub wodnorurowa (opłomykowa), tj. z wodą przepływającą rurami otoczonymi spalinami. Tam, gdzie niezbędna jest para pod dużym ciśnieniem, najczęściej w grę wchodzą kotły wodnorurowe, które mają niewielką pojemność wodną i do efektywnego działania potrzebują stałego dopływu wody o określonych parametrach, co wymaga zastosowania odpowiedniego agregatu.

Kluczowe parametry agregatów do wytwornic pary

Na podstawową charakterystykę agregatów do wytwornic pary składa się wysokość osiąganego przez nie ciśnienia, a także wielkość uzyskiwanego przepływu. Ogromne znaczenie ma też sprawność urządzenia, ponieważ w kotle musi być utrzymywany optymalny poziom wody lub jej wymagany przepływ.