Jaką rolę w systemach pompowych pełnią presostaty?

Presostat to urządzenie odpowiedzialne za kontrolę poziomu ciśnienia w systemie pompowym (a także w innych systemach zamkniętych). Jak dokładnie działa i dlaczego stanowi istotną część instalacji?

 

Czym jest i na jakiej zasadzie działa presostat?

Jak wspomnieliśmy powyżej, działanie presostatu polega na wykrywaniu różnic ciśnienia w układzie. Oznacza to, że jeżeli będzie ono zbyt niskie lub zbyt wysokie, presostat przekaże obsługującym pompę ludziom komunikat o zagrożeniu, jednocześnie odcinając dopływ energii elektrycznej zasilającej urządzenie. Tego rodzaju zabezpieczenie umożliwia więc pracę systemu pompowego bez nieustannego nadzoru.

Podstawowe elementy budowy presostatu to: przekaźnik elektryczny lub mechaniczny, jeden lub kilka przewodów dostarczających do niego energię elektryczną oraz dwa przewody ciśnieniowe – wlotowy i wylotowy – których zadaniem jest analizowanie poziomu ciśnienia. W momencie, gdy jest on zbyt wysoki lub niski w stosunku do wymaganej wartości, urządzenie wywołuje zwarcie elektryczne, zatrzymując pracę systemu. Zadanie presostatu może również polegać na wyłączeniu lub włączeniu systemu pompowego w celu uzyskania określonego efektu.

Cała konstrukcja presostatu musi spełniać szereg norm europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem normy PN-EN 60947-4-5 określającej m.in. właściwości obiektów oraz wymogi związane z warunkami elektrycznymi i warunkami otoczenia, jakie należy im zapewnić.

Podsumowując, presostat jest czujnikiem (nazywanym również wyłącznikiem) ciśnieniowym, którego głównym celem jest wyłączanie systemu w sytuacji zagrożenia, czyli takiej, w której następują niebezpieczne wahania lub gwałtowny wzrost czy spadek ciśnienia. W zależności od ustawień urządzenia może to być wyłączenie tymczasowe lub trwałe – w tym ostatnim przypadku system może zostać włączony na powrót jedynie ręcznie.

Presostaty wykorzystywane są przede wszystkim w hydroforach pomp ciepła. W takiej sytuacji mogą pełnić zarówno funkcję zwiększenia efektywności systemu poprzez włączanie i wyłączanie go w określonych momentach, jak i zabezpieczenia, które dezaktywuje system w sytuacji zagrożenia.

Czujniki ciśnieniowe są jednak wykorzystywane także i w wielu innych systemach; można je znaleźć m.in. w filtrach powietrza, wentylatorach, a nawet w urządzeniach AGD – wszędzie tam, gdzie kontrola poziomu ciśnienia ma kluczowe znaczenie.