Jak są zbudowane pompy nurnikowe dwustronnego działania?

W pompach nurnikowych dwustronnego działania pompowanie cieczy zanieczyszczonych, czyli wody, ścieków czy solanki, pracują obie strony nurnika (tłoka). Prosta budowa urządzeń sprawia, że są wytrzymałe, trwałe i wygodne w eksploatacji, ponieważ nie ma potrzeby przeprowadzania konserwacji.

Jakie jest zastosowanie pomp nurnikowych dwustronnego działania?

Pompy nurnikowe mają zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, w tym wydobywczego, petrochemii i rafineriach oraz w gospodarce komunalnej do oczyszczaniu sieci kanalizacyjnych. Są wykorzystywane do pompowania olejów, ścieków, kwasów, osadów, gorących, gęstych oraz mocno zanieczyszczonych cieczy. Są stosowane ze względu na swoją wytrzymałość i odporność na duże moce przepływu płynów. Przedsiębiorstwo Fj.J. Krupiński Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa oferuje m.in. pompy nurnikowe dwustronnego działania, które pracują w dwóch cyklach ruchowych, czyli uruchamiają się dwie strony nurnika. Pracują w ruchu ciągłym i w niezwykle trudnych warunkach, a mimo to, nie wymagają zabiegów konserwacyjnych, co jest niezwykle wygodne.

Jak są zbudowane pompy nurnikowe dwustronnego działania?

Zakup pompy nurnikowej dwustronnego działania jest niezwykle opłacalne, ponieważ pracuje bez przerwy, a przy tym niezwykle rzadko ulega awarii. Sprawdza się bardziej niż jednostronnego działania, ponieważ jest większe dostarczanie płynu i przy tym równomierne, a co za tym idzie, jest bardziej wydajna. Urządzenie ma prostą budowę. Składa się z nurnika, komory zaworowej, zaworów ssawnych i tłocznych; rurociągu dopływowego i tłocznego. Do każdej oczyszczalni ścieków musi być odpowiednio dobrane urządzenie, by transport ścieków odbywał się w sposób prawidłowy. Wybierając pompę, powinniśmy uwzględnić rodzaj zanieczyszczeń danego osadu, by system działał niezawodnie, tym bardziej, kiedy ciecz ma do pokonania setki kilometrów.