Jak przeprowadzić próbę ciśnieniową przy pomocy agregatu?

Instalację centralnego ogrzewania poddajemy próbie ciśnieniowej, aby sprawdzić szczelność. Jest to konieczne, ponieważ wyciek wody z instalacji centralnego ogrzewania spowodowany usterką może doprowadzić do ogromnych szkód w budynku.

 

Jak działa agregat?

Do głównych zadań agregatów należy sprawdzanie szczelności zbiorników i rurociągów, wężownic oraz kotłów. Standardowe wyposażenie agregatu to regulator ciśnienia, zbiornik wyrównawczy, manometr oraz system zaworów do prób ciśnieniowych. W pierwszej kolejności agregat do prób ciśnieniowych jest uruchamiany poprzez elektryczny układ sterujący. Układ spełnia funkcje rozruchu, pracy i zatrzymania, ale agregat jest sterowany ręcznie. Po podłączeniu do instalacji uruchamiamy próbę ciśnieniową. Należy przeprowadzić próbę zgodnie z wytycznymi producenta, który wykonał instalację.

Ponadto instalacja centralnego ogrzewania powinna być dobrze odpowietrzona, ponieważ powietrze mogłoby zakłócić wskazania manometrów. Należy wziąć pod uwagę, że ciśnienie próbne jest zwykle o 1, 5 razy wyższe od roboczego, które jest obecne podczas zwykłej pracy instalacji.  Ciśnienie ustawiamy za pomocą zestawu zaworów. Gdy dane ciśnienie zostaje uzyskane, obiekt próbny odłącza się zaworem odcinającym, a maszyna zostaje wyłączona. Należy jednak pamiętać, że instalacja, którą poddano badaniu musi zostać pod ciśnieniem przez określony czas, według ustalonej procedury.

 

Próba szczelności instalacji krok po kroku

  1. Badanie szczelności instalacji centralnego ogrzewania należy rozpocząć na zimno. W ciągu 30 minut ciśnienie w wypełnionej wodą i odpowietrzonej instalacji powinno się dwa razy podnieść do wartości początkowej. Po 30 minutach spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,06 MPa (Megapaskala), a po kolejnych 120 minutach, nie powinien być niższy niż 0,02 MPa. Ponadto należy sprawdzić, czy z któregoś połączenia nie cieknie woda.
  2. Jeżeli pierwszy etap próby ciśnieniowej przebiegnie pozytywnie, przechodzi się do badania przeprowadzanego na ciepło. Przed próbą budynek powinien być ogrzewany przez co najmniej 72 godziny. Po uruchomieniu źródła ciepła parametry robocze ustawia się na maksymalny poziom, jednak nie mogą przekraczać wartości obliczeniowych. Następnie sprawdza się, czy połączenia są szczelne.