Górnicze wykorzystanie agregatów pompowych

Ciecze podawane pod wysokim ciśnieniem roboczym są niezbędne w wielu zastosowaniach przemysłowych i licznych branżach, w tym także w górnictwie. Sposobem na uzyskanie znacznego przepływu, a tym samym odpowiednio dużego ciśnienia jest wykorzystywanie agregatów wysokociśnieniowych, które są w stanie zagwarantować wymaganą stabilność pracy oraz mogą znosić znaczne obciążenia, a także poradzą sobie z temperaturą i panującą na większych głębokościach wilgotnością. Przekonajmy się, do czego mogą służyć agregaty pompowe i sprawdźmy, co ma szczególne znaczenie w przypadku sprzętu przeznaczonego dla górnictwa.

Do czego używa się agregatów pompowych w górnictwie?

Agregaty pompowe różnych typów są jednymi z podstawowych elementów każdej kopalni, niezbędnymi ze względu na konieczność radzenia sobie z napływającą do wyrobisk wodą. Urządzenia tego rodzaju muszą być zdolne do pracy w systemie ciągłym oraz odznaczać się wysoką wydajnością. Warto jednak pamiętać, że sprzęt pozwalający na wymuszenie przepływu wody i uzyskanie wysokiego ciśnienia będzie przydatny także tam, gdzie konieczne okaże się efektywne schładzanie albo redukowanie zapylenia czy przeprowadzanie koniecznego zraszania. Agregaty będą też potrzebne jako wszelkiego rodzaju myjki czy sprzęt do wykonywania prób ciśnieniowych układanych rurociągów.

Jakie są wymagania wobec urządzeń dla górnictwa?

Jednym z największych zagrożeń pojawiających się w kopalniach jest uwalnianie się metanu, co może prowadzić do jego zapłonu, a także obecność znacznych ilości pyłu, który po przekroczeniu określonego stężenia może stworzyć atmosferę wybuchową. Sprzęt przeznaczony do użytku w kopalniach powinien więc spełniać wymogi dyrektywy ATEX tzn. np. nie może powodować iskrzenia czy mieć elementów ulegających rozgrzaniu.